Expertis Test

Offentlig upphandling/Upphandling i försörjningssektorerna

Vi ger er råd i en upphandlings alla faser – från förstudie och planering av en upphandling till genomförande och tilldelning av kontrakt. Vi hjälper er också hantera era offentliga kontrakt under löptiden.

Vi har stor vana av upphandlingsprocesser, både överprövningsmål, upphandlingsskadeavgiftsmål och skadeståndsmål. Vi har agerat ombud i EU-domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen och Högsta domstolen.

Vi håller också utbildning – allmänna eller skräddarsydda – inom alla delar av det upphandlingsrättsliga området.

Upphandlingsrättslig compliance

Upphandling innebär fokus på hela och rena leverantörer. Vi hjälper våra klienter i frågor rörande utredning, kontroll och eventuell uteslutning av leverantörer. Vi bistår också i ärenden rörande självrättelse eller s.k. self-cleaning, dvs. olika åtgärder i syfte att undvika uteslutning.

Offentlighet och sekretess

Vi hjälper våra klienter i alla frågor rörande offentlighet och sekretess. Detta inkluderar upprättande av begäran om sekretess, bedömning av om sekretess kan föreligga eller inte samt bistånd i mål rörande offentlighet och sekretess.