Jonatan Wahlberg

Med sin långa erfarenhet av offentlig upphandling inom såväl domstolsväsendet som Regeringskansliet bistår Jonatan Wahlberg klienter i en upphandlings alla faser.

Om

Jonatan Wahlberg har gått den klassiska domarbanan och har arbetat med upphandlingsrätt på den dömande sidan som justitiesekreterare i Högsta förvaltningsdomstolen och som rådman i förvaltningsrätten.

De senaste åren har han arbetat på Regeringskansliet, Finansdepartementet med att genomföra 2014 års upphandlingsdirektiv och skriva 2017 års upphandlingslagar.

Han var också ena sekreteraren i den s.k. Förenklingsutredningen (se dess betänkande SOU 2018:44), som leddes av Anna Ulfsdotter Forssell.

Vid återkomsten till departementet blev han ansvarig för upphandlingslagarna som s.k. särskild huvudman och arbetade som det till dess han började på Ulfsdotter Law.

Snabbfakta

Senior Specialist
+46 (0) 72 50 77 330
jonatan.wahlberg@ulfsdotterlaw.com
Svenska, Engelska

Utbildning

Jur kand Stockholms universitet, 1997

Erfarenhet

Länsrätten i Örebro län, 1997–1999

Kammarrätten i Stockholm, 1999–2003

Justitieombudsmannen (JO), 2004–2008

Högsta förvaltningsdomstolen, 2008–2010

Förvaltningsrätten i Stockholm, 2011–2012

Regeringskansliet, enheten för offentlig upphandling, 2012–2018

Advokatfirman Ulfsdotter, 2019–