Jonatan Wahlberg

Jonatan Wahlberg har dömt i upphandlingsmål och arbetat med att skriva upphandlingslagarna.

Om

Han har gått den klassiska domarbanan och har arbetat med upphandlingsrätt på den dömande sidan som justitiesekreterare i Högsta förvaltningsdomstolen och som rådman i förvaltningsrätten.

De senaste åren har han arbetat på Regeringskansliet, Finansdepartementet med att genomföra 2014 års upphandlingsdirektiv och skriva 2017 års upphandlingslagar.

Han var också ena sekreteraren i den s.k. Förenklingsutredningen (se dess betänkande SOU 2018:44), som leddes av Anna Ulfsdotter Forssell.

Vid återkomsten till departementet blev han ansvarig för upphandlingslagarna som s.k. särskild huvudman.

Snabbfakta

Senior Specialist
072 50 77 330
jonatan.wahlberg@ulfsdotterlaw.com
Engelska

Utbildning

Jur kand Stockholms universitet, 1997

Erfarenhet

Länsrätten i Örebro län, 1997–1999

Kammarrätten i Stockholm, 1999–2003

Justitieombudsmannen (JO), 2004–2008

Högsta förvaltningsdomstolen, 2008–2010

Förvaltningsrätten i Stockholm, 2011–2012

Regeringskansliet, enheten för offentlig upphandling, 2012–2018

Advokatfirman Ulfsdotter, 2019–